Website Banner
   มีปัญหาเรื่องกล้อง
   ซ่อมกล้องดิจิตอล
   ซ่อมกล้องด่วน 
   จอแตก จอมืด
   กล้องขึ้นerr
   กล้องเปิดไม่ติด
   ล้าง CCD
   เลนส์มีปัญหา
   เลนส์ขึ้นรา
   เลนส์ฝ้าขึ้น 
   D80 ขึ้น ERR
   Canon 18-55
   เลนส์ไม่autofocus
ถ่ายภาพมีเส้นขึ้น

   ซ่อมแฟลช Nikon Canon
   ถ่ายภาพ over
   หัวเลนส์ค้าง
   กล้องเก่าที่ซ่อมยาก
   ขายอะไหล่กล้องดิจิตอล
   ขายจอกล้องดิจิตอล
   ชุดเลนส์
   สายแพร flexs
   ปรึกษาช่างดำ
   ซ่อมกล้องช่างดำ
   ซ่อมกล้องดิจิตอลช่างดำ
   ซ่อมกล้อง dslr
   ซ่อมกล้อง digital
 
ซ่อมกล้อง compact
  ซ่อมกล้อง DSLR
   ซ่อมกล้องถ่ายรูป
   รับล้างกล้อง
   รับล้างเลนส์
   D90 เสีย 

................................................

................................................

 ...............................................


 
ซ่อมกล้อง Casio ZR50    ซ่อมกล้องฟรุ้งฟริ้ง Casio ZR50 อาการจอมืด สายแพจอเสีย เปลี่ยนสายแพจอ 1000บาท รอรับได้เลย30นาที 

ซ่อมกล้อง Casio ZR50 

ซ่อมกล้องฟรุ้งฟริ้ง Casio ZR50 อาการจอมืด สายแพจอเสีย เปลี่ยนสายแพจอ 1000บาท รอรับได้เลย30นาที

ซ่อมกล้อง ฟรุ้งฟริ้ง Casio ZR50
ซ่อมกล้อง Casio ZR50
ซ่อมกล้อง ZR50

อาการจอมืด ,จอLCDมืด ,จอLCDไม่มีภาพ ,หน้าจอดำ ,พับจอแล้วจอLCDดับ ,จอLCDแตก ,สายแพจอเสีย

สอบถามเพิ่มเติม สายตรงช่างดำ 061-519-9194

 
Current Pageid = 83