Website Banner
Canon 18-55 เลนส์ไม่ auto focus
ซ่อมกล้อง Canon G7
ซ่อมกล้อง Canon G9
ซ่อมกล้อง Canon G10
ซ่อมกล้อง Canon G11
ซ่อมกล้อง Canon G12
ซ่อมกล้อง CANON IXUS
ซ่อมกล้อง CANON IXY
ซ่อมกล้อง CANON POWERSHOT
ซ่อมกล้อง CANON EOS
ซ่อมกล้องดิจิตอล ลำพูน
หัวเลนส์ค้าง ขึ้นเลนส์ Error ซ่อมด่วน
ถ่ายภาพแล้วมีเส้นขึ้น
ซ่อมแฟลช Nikon Canon
ถ่ายภาพ over
หัวเลนส์ค้าง
กล้องเก่าที่ซ่อมยาก
ขายอะไหล่กล้องดิจิตอล
ขายจอกล้องดิจิตอล
ชุดเลนส์
สายแพร Flexs
ปรึกษาช่างดำ
ซ่อมกล้องช่างดำ
ซ่อมกล้องดิจิตอลช่างดำ
ซ่อมกล้อง DSLR
ซ่อมกล้อง Compact
ซ่อมกล้อง Digital
ซ่อมกล้องถ่ายรูป
รับล้างกล้อง
รับล้างเลนส์
ซ่อม Nikon D90 เสีย
ซ่อมกล้องดิจิตอล ลําพูน
ซ่อมกล้องดิจิตอล เชียงใหม่
ซ่อมกล้องฟรุ้งฟริ้ง
ซ่อมกล้องฟรุ้งฟริ้ง Casio ZR50
ซ่อมกล้องฟรุ้งฟริ้ง Casio ZR60
ซ่อมกล้องฟรุ้งฟริ้ง Casio ZR1100
ซ่อมกล้องฟรุ้งฟริ้ง Casio ZR1200
ซ่อมกล้องฟรุ้งฟริ้ง Casio ZR1500
ซ่อมกล้องฟรุ้งฟริ้ง Casio ZR2000
ซ่อมกล้องฟรุ้งฟริ้ง Casio ZR3500
ซ่อมกล้องฟรุ้งฟริ้ง Casio TR15
ซ่อมกล้องฟรุ้งฟริ้ง Casio TR35

สายด่วนช่างดำ
087-693-8800 
ID Line : dumcamera
087-693-8811
02-2265310-1
02-2235585
       

 ซ่อมกล้องฟรุ้งฟริ้ง Fuji  X-A2  อาการจอมืด หงายจอขึ้นจอมืด จอขาว ภาพกลับหัว  สายแพจอเสีย

ซ่อมกล้อง Fuji 
ซ่อมกล้อง X-A2
ซ่อมกล้อง Fuji X-A2
ซ่อมกล้องฟรุ้งฟริ้ง 
ซ่อมกล้องฟรุ้งฟริ้ง Fuji
ซ่อมกล้อง ฟรุ้งฟริ้ง Fuji XA2

อาการจอมืด ,จอLCDมืด ,จอLCDไม่มีภาพ ,หน้าจอดำ ,พับจอแล้วจอLCDดับ ,จอLCDแตก ,สายแพจอเสีย ,หงายจอขึ้นภาพกลับหัว ,เปิดไม่ติด

สอบถามเพิ่มเติม สายตรงช่างดำ 087-693-8800
ID Line : dumcamera


        *** สนใจดูละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ***


  
Current Pageid = 161